"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Yazarlar

Süleyman KARAMAN - AK Parti Erzincan Milletvekili

  • 22.08.2014

Demiryolu ile Daha Az Engelli…

Engelli olmak, insanlığın ortak sorunlarından birisidir. Dünyada yaklaşık 500 milyon, ülkemizde ise yaklaşık 8.5 milyon kişi engellidir. Engellilerin sorunlarını hafifletmek, onların üretim başta olmak üzere, her alanda “ ben de varım” diyebilmeleri  için sadece kurumsal anlamda değil, bireysel olarak da herkese görev ve sorumluluk düşmektedir.

TCDD, “en fazla engelli çalıştıran kurum” ödülü almış bir kurum olmasıyla bu konudaki  görev ve sorumluluk  bilincinin farkındalığını  göstermektedir.

Öte yandan, son 10 yılda trafik kazalarında 40 binin üzerinde insanın engelli hale geldiği düşünüldüğünde, demiryollarının güçlendiği bir ulaşım sisteminin ne denli önemli olduğu açıktır.

2003 yılından itibaren öncelikli demiryolu politikaları ile demiryolu sektörüne yaklaşık 40 milyar kaynak aktarıldı. Yüksek hızlı tren projeleri, mevcut durumun modernizasyonu, ileri demiryolu sanayinin geliştirilmesi ve etkin ve verimli bir demiryolu için yeniden yapılanmanın gerçekleştirilmesi hedefleri doğrultusunda onlarca proje hayata geçirildi. Demirağlar Cumhuriyetimizin ilk yıllarında olduğu gibi ülkemizin her alanda kalkınmasının lokomotifi olmaktadır.

Derginizin ilk sayısı olması nedeniyle projelerimizden ana başlıklarıyla söz etmek isterim.

Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi: Ankara-İstanbul YHT hattının ilk etabını oluşturan Ankara-Eskişehir kesimi 2009 yılında hizmete açılmış, iki kent arasındaki seyahat süresi 1 saat 30 dakikaya düşmüştür. Başkentray projesinin bitirilmesiyle bu sürenin 1 saat 5 dakikaya düşürülmesi hedeflenmektedir. Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren Hattı Projesi’nin Eskişehir-İstanbul etabı da tamamlandığında iki kent arasındaki seyahat süresi 3 saate düşecektir.
Ankara-Konya Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi: Yerli müteahhit, yerli iş gücü ve öz kaynaklarla gerçekleştirilen Ankara-Konya YHT hattı 2011’den beri hizmet vermektedir. İki kent arasındaki seyahat süresi 1 saat 50 dakikaya inmiştir.

Ankara-Sivas Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi: Ülkemizin batı-doğu aksında Avrupa-İran, Avrupa-Ortadoğu ve Kafkas ülkelerinin demiryolu bağlantısı üzerinde,  Pan-Avrupa IV. koridorunun devamında yer alan. Ankara-Sivas YHT Hattı ile mevcut demiryolu ile  12,5 saat olan seyahat süresi yaklaşık 2 saate inecektir. 

Ankara-Bursa Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi: Bursa İstanbul, Eskişehir ve Ankara’nın  birbirine bağlanmasıyla; Ankara-Bursa  2 saat 15 dakika, Bursa-Eskişehir 1 saat ve Bursa-İstanbul ise 2 saat 15 dakika olacaktır.

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Demiryolu Projesi: İzmir, Manisa, Uşak ve Afyonkarahisar’ı Ankara’ya kapı komşusu yapacak bu proje  ile Ankara-İzmir arasındaki seyahat süresi 14 saatten 3 saat 30 dakikaya düşecektir. 

Hızlı ve Konvansiyonel Demiryolu Yapımı: Yüksek hızlı demiryolu yapım projelerinin yanı sıra hızlı ve konvansiyonel demiryolu yapımları da yoğun bir şekilde devam etmektedir.
Demiryolu yenilemeleri: Son 10 yılda 7.750 km yol yenilemesi gerçekleştirildi. Trenlerin hızı, kapasitesi arttı.
Sinyalizasyon ve Elektrifikasyon Yapım Projeleri: Halen devam eden projelerin ve YHT hatlarının tamamlanması ile şebeke genelinde %55 sinyalizasyon %51 elektrifikasyonlu hatta ulaşılacaktır. 2023 yılına kadar ise tamamının sinyalli ve elektrifikasyonlu  olması hedeflenmektedir. Diğer taraftan, TCDD-TÜBİTAK işbirliğiyle “Milli Sinyalizasyon Projesi” uygulamaya konuldu.
Çeken- Çekilen Araçların Temin ve Modernizasyon Projesi: Çeken-çekilen araçların gençleştirilmesi imalat ve temin çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.
Yük  ve Yolcu Trenleri: Teşekkülümüze ait toplam demiryolu uzunluğu 12.008 km’dir. Bunun 888 km’si Yüksek Hızlı Tren hattıdır. YHT’ler dahil 849 yolcu ve 650 yük treni olmak üzere günlük 1500 tren işletilmektedir.
Yolcu Taşımacılığı: Konvansiyonel hatlarda işleyen yolcu trenlerinin vagonlarında önemli ölçüde iyileştirmeler yapıldı. 2003 yılında 77 milyon yolcu taşınırken 2012 yılında 120 milyon yolcu taşınarak yüzde 64 artış sağlandı.
Yük Taşımacılığı:
Blok Tren: 2004 yılı başından itibaren Blok Tren İşletmeciliğine geçildi. Blok tren uygulaması ile 2013 yılında 26.6 milyon ton yük taşınarak 2002 yılına göre yük taşıma miktarında % 82, yük taşıma gelirinde % 286  artış sağlandı.

İltisak Hatları: Organize Sanayi Bölgeleri vb. üretim merkezleri, liman ve iskele gibi hacimli yük taşınan tüm merkezler doğrudan TCDD ve özel sektör işbirliği içerisinde iltisak hatları ile bağlanmaktadır. 2002 yılında 281 adet olan iltisak hattı 338 adete ulaştı. Taşımalarımızın %55’i iltisak hatlarından yapılmaktadır.

Lojistik Merkezler: Organize Sanayi Bölgelerine yakın ve yük potansiyeli yüksek olan yerlere lojistik merkezler kurulmaktadır. Lojistik Merkezler işletime açıldığında, Türk Lojistik Sektörüne yıllık yaklaşık 40 milyar $ katkı sağlaması, ilave 26 milyon ton taşıma üretmesi,  8 milyon m2 konteyner stok ve elleçleme sahası kazandırması beklenmektedir.

Kars-Tiflis Demiryolu Bağlantısı: Halen inşası devam eden Kars-Tiflis-Bakü Demiryolu Projesinin tamamlanması ile ilk etapta yıllık 6.5  milyon ton yük taşınması hedeflenmektedir.
   
Kentiçi Raylı Taşımacılık ( Banliyö Trenleri) : Kent içi toplu taşımacılıkta raylı sistemin etkinliğini artırmak amacıyla, yerel yönetimlerle işbirliğinde; İstanbul’da Marmaray, Ankara’da Başkentray, İzmir’de Egeray, Gaziantep’te Gaziray projeleri başlatıldı.
İleri Demiryolu Sanayisinin Geliştirilmesi: Demiryolu sektörünün dışa bağımlığının azaltılması, ileri demiryolu sanayisinin yerli ve yabancı özel sektör işbirliği ile geliştirilmesi için önemli adımlar atılıyor.


Milli Tren Projesi: Modern Demiryolu hatlarının inşası ile birlikte, yeni nesil demiryolu araçlarının da özgün tasarım ve yerli teknolojiyle ülkemizde üretilmesine yönelik MİLLİ TREN Projesi çalışmalarına başlandı.
Demiryolu Kanunu:  AB ile uyum çerçevesinde TBMM’de kabul edilen Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun ile demiryolları özelleşmemekte, “altyapı” ve “işletmecilik” olarak iki kamu kurumu olarak yapılandırılmakta, özel sektörün demiryolu işletmeciliği yapabilmesinin önündeki engeller kaldırılmaktadır.  Trafiği devlet düzenleyecek, sertifikayı devlet verecektir. 

2023 Hedefleri;  “11.Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Şurası”nda “ Demiryolu Sektörü” nün taşıma payının yolcuda % 10, yükte % 15’e çıkarılması hedeflendi.

Görüldüğü üzere, ulaşım sisteminin iskeletini oluşturan demiryolu güçlendikçe ulaşımdaki engeller birer birer ortadan kalkacak, yılda binlerce vatandaşımızın engelli olmasına neden olan trafik kazalarında da önemli oranda düşüş olacaktır.

Bunların yanı sıra, demiryollarımızın modernleşmesinde büyük emekleri geçen engelli çalışanlarımız ile engelli vatandaşlarımızın herkes gibi eşit şartlarda demiryolu hizmetlerine en kolay şekilde erişmelerini sağlamanın çalışmalarını da yapıyoruz.

Kuruluşumuzda çalışan engelli çalışanlarımız için binalarımız ve çalışma ortamlarının iyileştirmelerinden başlayarak yolcu trenlerimizde, yeni hizmete giren banliyö setlerinde engellilere uygun donanım bulunmaktadır.

Ayrıca, TCDD  engelli çalışanları için eğitim ve dinlenme tesislerinde eğitim seminerleri de düzenlemektedir.  

Ancak, hepimizin birer engelli adayı olduğumuz bilinci içerisinde yapacak daha çok işimizin olduğunu biliyoruz.

Bu vesile ile Engelli Kamu Çalışanları Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği’nin  dergisine yayın hayatında başarılar diler, tüm üyelerine sevgilerimi sunarım.
 

  • Süleyman KARAMAN - AK Parti Erzincan Milletvekili