"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Yazarlar

Musa CAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı

  • 14.08.2014

Sosyal yaşamın onurlu bir bireyi olarak toplumun her alanında yer almak herkesin temel insan hakkıdır. Her insanın eşit şartlarda sosyal yaşamda etkin bir birey olarak yer alabilmesi de ancak gerekli koşulların sağlanması ile mümkündür. Bu en temel insanlık hakkıdır. Bunu sağlamak sosyal devlet olmanın gereğidir. Bu nedenle engellilerin de insan hakları çerçevesinde toplumsal yaşamın her alanında yer alması büyük bir önem arz etmektedir.
Toplumların ve ülkelerin kalkınmışlık ve gelişmişlik düzeyleri, engellilere verilen önem ve bu kesime götürülen hizmetle değerlendirilir. Ülkemizde de son yılarda geliştirilen yeni ve çağdaş engelli politikasının sonucu olarak, engellilerimizin her alanda yaşam kalitesinin artırılması ve sorunların çözümüne yönelik çalışmaların desteklendiği görülmektedir. Bu çalışmaların temel amacı engellilerin toplumsal yaşama tam ve eşit katılımının sağlanması, bağımsız, üretken ve onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli şartları sağlamaktır.
Sahip oldukları doğal engellerle mücadele etmeyi başarmış engelliler, halen siyasal, ekonomik ve sosyal hayatın eşit bireyleri olma mücadelesi için diğerlerinden daha fazla mücadele etmek zorunda kalmaktadırlar.
Bu nedenle ülkemizde bulunan bütün vatandaşlarımız gibi, nüfusun yüzde 12.29’unu oluşturan engelli bireylerin başta Anayasa’mız, uluslararası sözleşmeler ve diğer kanunlarla temel insan haklarına ilişkin eşit ve onurlu yaşama hakkı güvence altına alınmıştır.
Engelli vatandaşlarımızın gündelik yaşamın her alanında var olmasını, engelle karşılaşmadan, kaliteli, huzurlu ve olabildiğince başkalarına bağımlı olmadan sosyal hayat içerisinde yaşayabilmelerini sağlamak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir.
Diğer taraftan, bilindiği üzere  bilgi ve bilgiye ulaşmak günümüz dünyasının en önemli değeri durumundadır. Hızla büyüyen, üretilen bilgiye ulaşmak ve bunları izlemek gelişmişliğin göstergesi, olmazsa olmaz koşuludur.
Bu nedenle basının toplumlar için önemi tartışılamazdır. Ülke çapında dağıtılan ve yayınlanan yazılı ve görsel basının üstlendiği görevi ise kentlerde yerel basın kuruluşları yapmaktadır. Demokratik ve teknolojik gelişmelerin bir sonucu olarak yerel basın kuruluşları da gün geçtikçe yaygınlaşmakta ve etkisini hissettirmektedir. İleri demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından olan ulusal ve yerel basın kuruluşlarının toplumun gözü, kulağı ve sesi olma gibi bir misyonu bulunmaktadır.
Taşıdığı bu misyonu nedeniyle de yayın hayatına başarıyla devam eden “Engelli Gazetesi” ile “Pozitif Engelli Gazetesi”nin engellilerin haber alma özgürlüklerini, fikri iletişim ile dayanışmasını sağladığı ve bu alanda önemli bir boşluğu doldurduğu kuşkusuzdur. Ülkemizde yaşayan bireylere düşen görev de gazetemizi yaşatmak ve onlara gereken desteği vermektir.
Yayın hayatına başladığı tarihten bugüne, önemli bir hizmeti yerine getiren “Engelli Gazetesi” ile “Pozitif Engelli Gazetesi”, ülkemizin sosyal ve kültürel yaşantısında halkımızın duygularına tercüman, düşüncelerine ses olmakla birlikte, engellilerin sorun ve sıkıntılarını gündeme getirerek kamuoyuna aktarma da oldukça önemli bir misyonu üstlenerek başarılı çalışmalarıyla halkın takdirini kazanmaktadır.
Basın camiasına yeni bir soluk katmaya devam eden ve tüm engellilerin göremeyen gözü, tutamayan eli ve duyamayan kulağı olan “Engelli Gazetesi” ile “Pozitif Engelli Gazetesi”nin  tüm yönetici ve çalışanlarını yapmış oldukları bu kutsal görevlerinden dolayı bu vesileyle canı gönülden kutluyorum.
 
Musa CAN
TCDD Teftiş Kurulu Başmüfettişi
 

  • Musa CAN - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı