"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Haberler

2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI

  • 17.01.2023
  • enkamuder
Derneğimizin Kıymetli Üyeleri.

Derneğimizin Tüzük değişikliği için 2.Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 02.02.2023 Perşembe günü saat:12:00 da  Dernek Genel Merkezinde (Maltepe GMK Blv. No:60/17 Çankaya/Ankara) salt çoğunlukla gerçekleşecek olup, çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluk aranmaksızın 09.02.2023 Perşembe günü aynı yer ve aynı saatte aşağıda yazılı gündem ile yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin derneğimizin internet sayfası (www.enkamuder.org.tr) yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.


GÜNDEM :
1-Yoklama ve Açılış 
2-Divan Heyetinin Seçilmesi.
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
4-Başkanın Konuşması.
5-Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi ve Kabul Edilmesi.
6-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
  • 2.OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRISI