"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Haberler

4.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.

  • 03.04.2022
  • enkamuder
Derneğimizin Kıymetli Üyeleri.

Derneğimizin 4.Olağan Genel Kurul Toplantısı 19.04.2022 Salı Günü saat:12:00 da  Dernek Genel Merkezinde (Maltepe GMK Blv. No:60/17 Çankaya/Ankara) salt çoğunlukla gerçekleşecek olup, çoğunluk sağlanamadığı taktirde çoğunluk aranmaksızın 10.05.2022 Salı Günü aynı yer ve aynı saatte aşağıda yazılı gündem ile yapılmasına ve yapılacak genel kurul toplantısına ilişkin tarih, yer, saat ve gündem bilgilerinin derneğimizin internet sayfası (www.enkamuder.org.tr) yoluyla üyelere duyurulmasına karar verilmiştir.


GÜNDEM :
1-Yoklama ve Açılış 
2-Divan Heyetinin Seçilmesi.
3-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı.
4-Başkanın Konuşması.
5-Yönetim ve Denetim Faaliyet Raporlarının ibra edilmesi ve onaylanması.
6-Derneğin 3 Yıllık Gelir ve Gider Hesaplarının Okunması ve onaylanması.
7-Yeni Dönem Tahmini Bütçenin Okunması.
8-Tüzük Değişikliğinin Görüşülmesi ve Kabul Edilmesi.
9-Dernek Yönetim ve Denetim Kurullarının Seçilmesi.
10-Dilek, Temenniler ve Kapanış.
  • 4.OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ÇAĞRI.