"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Engelli Hakları

Engellilerin Sosyal Yardım Hakları

  • 15.01.2015
  • enkamuder

 SOSYAL YARDIM HAKLARI

 

On Sekiz Yaş Üstü Engellilik Maaşı

 

2022 Sayılı Yasaya göre; 18 yaşını dolduran %40 ve üzeri engelli olanlara, gerekli şartları taşıması halinde hane geliri kişi başına asgari ücretin üçte birinden az olanlardan hiç bir sigorta kolundan maaş almıyor olanlara maaş bağlanır.

 

Sahip olunan ev (oturulan ev hariç), arsa ve aracın(ÖTV indirimli alınan araç dahil) belirlenen raiç bedeli,oturlan ev haricinde sahip olunan evin,dükkan kirası,varsa arsa kirası geliri aylık gelire dahil edilir.Hane gideri gelirden fazla ise fazla olan miktar aylık gelire dahil edilir.(25 Ocak 2013 tarihli 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşları İle Engelli Ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik.)

 

Not: Evde bakım maaşı hane geliri ölçümüne dahil edilir.

 

Hane içinde kişi sayısı hesabında il dışında okuyan evli olmayan çocuklar, cezaevinde kalanlar, askerde olanlar hane kişilerine dahil edilir.

 

Oturulan evin kira bedeli emsal kira olarak gider olarak kabul edilir ve gelire dahil edilmez. Kişinin beyanı esastır. Ancak sosyal incelemede evin kirasının beyan edilen kadar yüksek olmadığına karar verilir ise sosyal inceleme yapan görevlinin beyanı esastır.

 

On Sekiz Yaş Altı Engelli Yakını Maaşı

 

2022 Sayılı Yasaya göre;18 yaşını tamamlamamış engelli olan yakınlarının bakımını üstlenenlerden, gerekli şartları taşıması halinde (anne babanın sigorta kollarından maaş almaması), geliri hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık tutarın asgari ücretin üçte birinden daha az olanlara aylık bağlanır.18 yaşını tamamlamamış engelli aylıklarında, engeli yakını da genel sağlık sigortası kapsamındadır. Engelli yakını maaşı alan kişinin engelli yakını ile aynı hanede oturması şartı vardır.

2022 Yasasına göre aylık bağlanacaklar ve bağlanmış olanlar hakkında yapılacak sosyal inceleme ile ilgili olarak aşağıdaki madde yönetmeliğe ilave edilmiştir.

 

“Periyodik sosyal incelemeler

GEÇİCİ MADDE 3 – (1) Bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde yapılması gereken ilk periyodik sosyal incelemeler, 1/1/2015 ile 31/12/2015 tarihleri arasında sonuçlandırılır ve bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yapılmış olan sosyal incelemeler dahil müteakip tüm incelemelere 1/1/2016 tarihinden sonra başlanır.

 

Kaynak : Ayşe SARI

  • Engellilerin Sosyal Yardım Hakları