"81 İlde Büyük Bir Aileyiz."

İletişim Hattı +90 (312) 911 28 06
Engelli Hakları

Sağlık Raporu İşlemleri

  • 15.01.2015
  • enkamuder

 SAĞLIK RAPORU ALIMI, ÜCRETİ, GEÇERLİLİK SÜRESİ VE İTİRAZ HAKKI

 

Engelli sağlık rapor alımı Sağlık Bakanlığına bağlı Devlet Hastanelerinde 3 lira iken 20 lira olarak ücretlendirilmiştir.(Ağustos 2014).Mart 2013 Sağlık Uygulama Tebliği yayınlanana dek ücretsiz olan sağlık rapor işlemleri artık ücretlidir. Sadece engelli sağlık raporları eğer ilk kez alınıyorsa ücretsizdir. Ancak yenilenen raporlar ücretli hale getirilmiştir.

 

Rapor esnasında yapılan her türlü işlem,test vb. ücretlidir.

 

Engelli bireylerin ilgili mevzuatına uygun olarak daha önceden almış oldukları sağlık kurulu raporlarına istinaden engellilik durumlarının tespitine veya engellilikleri dolayısıyla kendilerine veya yakınlarına kolaylıklar ya da haklar teminine yönelik olarak bu maddenin yayımı tarihine kadar verilmiş olan özürlü, sakat, çürük veya zihinsel ya da bedensel engelleri niteleyen benzeri ibareleri içeren belge, kimlik, kart ve benzeri belgelerin, geçerli oldukları süreler dâhilinde yenilenmeleri gerekmez.(5378 Sayılı Yasa)

 

Alınmış olan sağlık raporlarına itiraz için İl Sağlık Müdürlüklerine dilekçe ile başvuru yapılmalıdır.İl Sağlık Müdürlüğünün sevk ettiği hastanede ilk raporla aynı sonuç çıkar ise karar kesinleşir.Farklı sonuç çıkması halinde İl Sağlık Müdürlüğü Hakem Hastaneye sevk edebilir.Hakem Hastane kararları kesindir.

 

Kaynak : Ayşe SARI

  • Sağlık Raporu İşlemleri